Verslag bijeenkomst 25 september 2017

Op maandag 25 september 2017 werd door de Ondernemers Sociëteit Kollumerland een bedrijfsbezoek aan BakkerBio in Munnekezijl gebracht. De aanwezigen, een 30 personen, werden welkom geheten door de voorzitter, dhr. Schievink. Vervolgens was er eerst een inleiding door Jan Willem Bakker over het ontstaan van het bedrijf, de opzet, de visie ( gezonde bodem, gezonde gewassen, gezond voedsel), de passie en de dagelijkse activiteiten van het bedrijf.

In 1986 is de familie Bakker van uit Aduard naar het 40 ha grote bedrijf in Munnekezijl gegaan. Door overname van een ander bedrijf in 2006 is het bedrijf gegroeid tot de huidige omvang: 75 ha. Hiernaast wordt nog 5 ha gebruikt van de proefboerderij Kollumerwaard. In 2000 werd overgeschakeld naar biologische akkerbouw. Na een moeilijke start met vele tegenslagen is het bedrijf nu gespecialiseerd in de teelt van bloemkool.

De gewassen welke op het bedrijf verbouwd worden zijn: 30 ha bloemkool, 12 ha aardappelen en verder worden er wortelen, grasklaver, pompoenen, knolselderij en boontjes geteeld.

Het bedrijf is lid van de coöperatie “Coforta” en de verkoop van de groenten gaat via de veiling -de Greenery-. De aardappelen worden via Agrico bioselect afgezet.

Bij de start van het bedrijf was de afzet van de producten voor 70 % voor de export. Tegenwoordig gaat door groeiende binnenlandse markt nog maar 30 % voor de export weg.

Op het bedrijf in de huidige omvang is werk voor 7 fte. op jaarbasis. Een 2 tal is vast en verder zijn er veel seizoenwerkers.

Na deze inleiding volgde er een interessante rondleiding over het bedrijf waar wij de vele processen in de praktijk konden aanschouwen.

Na een woord van dank aan de familie Bakker voor hun ontvangst en de rondleiding werd de bijeenkomst afgesloten met een uitstekend buffet bij restaurant Lauwersland te Oudwoude.

De Ondernemers Sociëteit Kollumerland is een vereniging met leden die het belangrijk vinden om als ondernemer contacten te onderhouden met andere ondernemers in de regio.

OSK Kollumerland

Postbus 80 9290 AB KOLLUM info@osk-kollumerland.nl