29 okt. ledenbijeenkomst in Dokkum

Ledenbijeenkomst OSK

Maandag 29 oktober heeft het OSK haar eerste ledenbijeenkomst van dit seizoen gehouden.
Voorzitter Douwe van der Schaaf kon ongeveer 50 personen welkom heten in de nieuwe Brouwerij Kâld Kletske op de Hogedijken in Dokkum. In zijn openingswoord vroeg de voorzitter naar de mening van de leden over de toekomst van het OSK in de nieuwe fusiegemeente. Ideeën hierover kunnen bij het bestuur worden gemeld.
Namens de brouwerij werden we welkom geheten door Tim Cuperus, die ons een en ander vertelde over het ontstaan van de brouwerij. De brouwerij is opgezet als eerbetoon aan Sytse Hoogstins die in augustus 2017 is overleden. Sietse Hoogstins heeft in 2014 het Kâlde Kletske bier ontwikkeld. De brouwerij is mogelijk gemaakt door de ondernemers Leon van der Meer, René de Heij en Erwin Postma.
Hierna zijn we in 2 groepen door de nog niet geopende brouwerij rondgeleid, en werd ons uitgelegd hoe de gang van zaken is rond het brouwen van bier. We kregen uitleg hoe het proces gaat door de koperen brouwinstallaties en vervolgens naar de roestvrijstalen gisttanks. Het eerste jaar is het doel om 50.000 liter bier te brouwen. Over enkele jaren is het streven om 200.000 liter bier per jaar te produceren. Na de rondleiding was er de proeverij van enkele soorten biertjes.
Vervolgens was het tijd voor een heerlijk warm en koud buffet verzorgt door KB Food & Drinks.
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde avond in een mooie locatie met voldoende ruimte om de onderlinge contacten te verstevigen.

 

De Ondernemers Sociëteit Kollumerland is een vereniging met leden die het belangrijk vinden om als ondernemer contacten te onderhouden met andere ondernemers in de regio.

OSK Kollumerland

Postbus 80 9290 AB KOLLUM info@osk-kollumerland.nl