menu

TIKO Kinderopvang

Over TIKO Kinderopvang

TIKO Kinderopvang
Tiko staat voor Thuis in Kinderopvang. Thuis in de dubbele betekenis: door onze in meer dan 25 jaar opgebouwde ervaring zijn we als geen ander thuis in de professionele kinderopvang. En: kinderen bieden we een thuis op onze kindercentra, peuterspeelzalen en bij onze gastouders
Wij bieden Kinderopvang, Peuteropvang en Gastouderopvang in de Gemeenten Kollumerland, Achtkarspelen en Ferwerderadiel. Met circa 120 enthousiaste medewerkers verzorgen wij de opvang voor meer dan 1.600 kinderen.

Peuteropvang
Op onze 18 peuterspeelzalen bieden wij kinderen een veilige, stimulerende omgeving waarin zij naar hartenlust kunnen spelen, groeien én leren onder de deskundige begeleiding van onze peuterleidsters. en voorbereid om de grote stap te maken… op naar de basisschool!

Kinderdagverblijf
Onze kinderdagverblijven vindt u in Kollum, Harkema, Buitenpost en Surhuisterveen. Hier verzorgen we professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen. Een kinderdagverblijf biedt kinderen alle gelegenheid om, buiten het gezin, in een veilige en vertrouwde omgeving met andere kinderen te spelen, ontdekken en te leren!

Voorschoolse educatie
Zowel op de peuterspeelzalen als op de kinderdagverblijven van Tiko Kinderopvang werken we met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze methode heeft tot doel de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren en is zo opgezet dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau en tempo kan leren.

Buitenschoolse opvang
Op onze BSO locaties in Kollum, Harkema, Surhuisterveen en Buitenpost verzorgen we buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij verzorgen voorschoolse opvang, opvang na schooltijd, in vakanties en tijdens schoolvrije dagen. We zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen. Op de BSO kunnen kinderen kiezen uit een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten. De inrichting is aangepast aan de leeftijd van de kinderen, evenals het speelgoed en de materialen. BSO tijd is vrije tijd, kinderen mogen daarom zelf kiezen wat ze willen doen. Onze BSO groepen beschikken over ruime buitenruimtes waar de kinderen hun energie volop kwijt kunnen.

Gastouderopvang
Kleinschalig, vertrouwd en flexibel. Dit zijn de drie belangrijkste argumenten om voor gastouderopvang te kiezen. Kinderen worden in een huiselijke setting of gewoon thuis opgevangen door een gastouder, op de momenten dat de u werkt of studeert. TIKO Kinderopvang bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en stelt hoge eisen op het gebied van professionaliteit van gastouders, de locaties waar kinderen worden opgevangen en de samenstelling van de groep kinderen die op een adres wordt opgevangen.

Terug naar overzicht

De Ondernemers Sociëteit Kollumerland is een vereniging met leden die het belangrijk vinden om als ondernemer contacten te onderhouden met andere ondernemers in de regio.

OSK Kollumerland

Postbus 80 9290 AB KOLLUM info@osk-kollumerland.nl